Informasjon om Sloth

Velkommen til denne informasjonssiden som handler om Sloth - et program som kan hjelpe deg med å holde oversikten over hva som går på TV. Hvis du har spørsmål om noe på denne siden, ta gjerne kontakt med meg ved å sende meg en e-mail her.

OBS: Vær klar over at Sloth for tiden enda er i en tidlig "beta"-versjon. Dette betyr rett og slett at programmet ikke er ferdig. Det er en god del funksjoner som enda ikke er implementert og testet ut, og programmet kan inneholde feil og mangler.

Hva er Sloth?

Sloth er det engelske ordet for latskap (betyr også dovendyr) - og det er vel til en viss grad det TV-titting går ut på. Sloth er et program som kjører på moderne utgaver av Windows, og målet er rett og slett å gjøre informasjon om TV-programmet så lett tilgjengelig for deg som mulig.

I hovedvinduet til Sloth får man listet opp de kanalene man har, hva som går der akkurat nå, hvor lenge det er igjen til neste program starter, og hva det heter:I hovedvinduet er det et par ting man kan merke seg; På TV2 Zebra gikk det i øyeblikket skjermbildet ble tatt ingenting - derfor står det bare N/A (Not Availible). Vi ser også at et program på TV3, "Ellen DeGeneres Show", er markert i blått - dette betyr at programmet har "plusspoeng", noe vi skal se på straks. På ZTV Norge er "TV-Shop" markert i grått, som betyr at dette programmet har "minuspoeng".

Hvis vi hadde dobbeltklikket på "Ellen DeGeneres Show", hadde følgende informasjonsvindu kommet opp:Dette vinduet viser all tilgjengelig informasjon om programmet. Til venstre ser vi tittel, hvilken kanal det går på, når det begynner og slutter, og hvor lenge det varer. Vi ser at kategorien er talkshow, at det er en serie, at det har en "score" på 10, at det er amerikansk, og at programlederen er Ellen DeGeneres. På høyre side ser vi en kort beskrivelse av hva programmet går ut på.

Hva betyr score/poenggiving i Sloth?

Hvis vi holder muspila over "Score"-feltet, får vi opp følgende forklaring på hvorfor dette programmet har fått 10 poeng:Dette kan rett og slett leses som at programmet får 10 poeng fordi Samuel L. Jackson er gjest - i dette tilfellet er det definert en regel som sier at alle filmer og programmer hvor han er med, skal det legges til 10 poeng.

I utgangspunktet har alle programmer 0 poeng. Så går Sloth igjennom de reglene man har definert, og legger til/trekker fra poeng på de programmene som inneholder stikkordene det søkes etter. Stikkordene kan være personnavn, titler på serier eller filmer, eller generelle emner. Man kan selvfølgelig også sette minuspoeng på ting man ikke er interessert i.

Hvis man ønsker en liste over programmer som kan være interessante for dagen i dag, finnes det i Sloth et vindu som kalles "Interesting shows". Dette lister rett og slett opp programmer med plusspoeng for en gitt dato:I denne lista ser vi at programmer som er ferdige står i grått, de som går på TV akkurat nå er uthevet i fet tekst, og de som ikke har begynt enda står med vanlig skrift. Man kan raskt se hvilke programmer som går, hvilke kanaler de går på, når de begynner, og hvor mange poeng de har. I dette tilfellet ser vi at ett program utmerker seg. Ved å holde muspila over programmet igjen, kan vi finne ut hvorfor:I dette tilfellet ser vi at det var flere av mine favorittskuespillere som dukket opp i én og samme film.

Varsler i Sloth

Som en konsekvens av at Sloth har informasjon om hva man liker (ved hjelp av reglene man definerer), kan programmet også si fra når noe interessant begynner på TV. Som standard vil Sloth varlse om alt som har poengsum høyere enn 0. Man får da typisk opp et slikt vindu nede i høyre hjørne av skjermen:I dette lille vinduet ser vi programmets navn, hvilken kanal det går på, når det starter og slutter, poengsummen, samt et utdrag av beskrivelsen. Ved å klikke i vinduet får man opp det komplette showinfo-vinduet som sett over. I tillegg ser man nederst i vinduet en rød strek som fyller opp en del av et område - dette indikerer hvor mye av programmet som er ferdig, slik at man fort kan få et inntrykk av om det er noen vits i å begynne å se på det.

Disse varslene kan også spille av en lyd, og vil typisk dukke opp 5 minutter før det aktuelle programmet starter.

Andre funksjoner

Det finnes allerede en lang rekke funksjoner i Sloth - jeg vil legge ut informasjon om disse her etterhvert som jeg får tid.

En funksjon som kan være nyttig er muligheten til å søke etter stikkord:Her har vi søkt på tegnefilm, noe som det åpenbart ikke er mangel på hos mine kanaler.

En annen nyttig funksjon er "Power Search". Her kan man definere regler for søk man gjerne vil utføre igjen. Som et eksempel kan vi ta filmer laget på 80-tallet. Man kan definere et Power Search slik:Her ser vi at tre regler er satt opp for søket - type må være film, den må være produsert etter 1979, og før 1990. Dermed ender vi opp med de filmene som går som er produsert i 80-årene:Med Power Search kan man definere regler for kategori, titler, kanaler, start- og stopptid, stikkord og lignende. Denne funksjonen gir mulighet for å raskt finne programmer som oppfyller visse regler, da man kan lagre et ubegrenset antall søk og ta dem frem akkurat når man vil.

Betatester?

Formålet med denne websiden er å informere om Sloth og se om det er interesse for å betateste programmet. Dette går rett og slett ut på å installere det på sin maskin og ta det i bruk. En betatester kommer med forslag til nye funksjoner, sier fra om feil og mangler, og prøver å komme med konstruktiv kritikk av alle deler av programmet. For å være "kvalifisert" til å betateste trenger du en PC med internet-tilknytning, Windows og .NET Framework 1.1 (ta kontakt hvis du er usikker). Hvis du kunne tenke deg å betateste Sloth, skriv en mail til meg der du forteller hvorfor du ville være en bra betatester, så skal jeg hjelpe deg i gang.

Takk for oppmerksomheten!

Rune